Актуалізація використання технологічно-технічних засобів в інформаційних системах

Author(s) Collection number Pages Download full text
Rehei R. I. № 1–2 (46–47) 100-103 Image