Альтернативні варіанти вибору графеми шрифту для електронних видань

Author(s) Collection number Pages Download full text
Vasiuta S. V. № 2 (43) 79-83 Image