Аналітичні дослідження технологічних навантажень при обробці отворів у картоні

Author(s) Collection number Pages Download full text
Zadra V. M. № 3 10-12 Image