Деякі аспекти практики формування господарських зв’зків торговельних підприємств у сучасних умовах

Author(s) Collection number Pages Download full text
Radzikhovska K. Z. № 4 (37) 103-111 Image