Діагностика стратегічної стійкості підприємств видавничо-поліграфічної галузі в умовах нестабільного ринкового середовища

Author(s) Collection number Pages Download full text
Dovhan L. Ye., Mokhonko H. A. № 4 (37) 78-88 Image