Діяльність в умовах багатоваріантності моделей економічного розвитку: соціально-філософський аспект

Author(s) Collection number Pages Download full text
Kulchytskyi B. V., Lysyi V. P. № 3 118-122 Image