Дослідження динаміки пристрою для обробки корінця книжкового блока дискретно-дотичним способом

Author(s) Collection number Pages Download full text
Knysh O. B., Poliudov O. M. № 5 8-14 Image