Дослідження впливу властивостей фарб на якість відбитків у газетному офсетному друці

Author(s) Collection number Pages Download full text
Kukura Yu. A., Romanchuk I. O. № 4 (37) 302-307 Image