Експериментальні дослідження технологічних режимів прорізування внутрішніх контурів у картоні

Author(s) Collection number Pages Download full text
Zadra V. M. № 5 30-33 Image