Формалізація предметної області управління видавничо-поліграфічною галуззю на основі системного підходу

Author(s) Collection number Pages Download full text
Melnykov O. V., Senkivskyi V. M., Shtanhret A. M. № 2 (43) 73-79 Image