Фотоініційована полімеризація метакрилатів у матрицях дієн-стирольних термоеластопластів

Author(s) Collection number Pages Download full text
Shybanov V. V. № 1–2 (46–47) 3-8 Image