Інноваційність як основа розвитку конкурентоспроможності

Author(s) Collection number Pages Download full text
Hnatiuk Ya. I. № 1–2 (46–47) 32-38 Image