Контролінг як інноваційний інструмент підвищення ефективності бізнесу

Author(s) Collection number Pages Download full text
Semaniuk V. Z. № 2 (18) 132-138 Image