Контролінг маркетингової діяльності на промисловому підприємстві: питання теорії та практики

Author(s) Collection number Pages Download full text
Mlynko I. B. № 4 (37) 35-41 Image