Концепція формування механізму фінансової рівноваги підприємства в системі забезпечення його економічної безпеки

Author(s) Collection number Pages Download full text
Kaidrovych Kh. I. № 1–2 (46–47) 53-64 Image