Логістичні принципи організації взаємодії книготоргівельних підприємств у системі ланцюга постачань

Author(s) Collection number Pages Download full text
Struk N. R. № 1–2 (46–47) 73-76 Image