Математичне моделювання натягу в послідовно з’єднаних стрічкопровідних ділянках при нестаціонарному режимі роботи

Author(s) Collection number Pages Download full text
Durniak B. V., Khmelnytska I. M., Lutskiv M. M. № 1 (15) 68-76 Image