Методичні засади реалізації пасивного та активного антикризового управління економічною безпекою машинобудівного підприємства

Author(s) Collection number Pages Download full text
Karaim N. M. № 3 (48) 17-22 Image