Оцінка сучасного стану та напрями вдосконалення обліку і контролю витрат на поліграфічних підприємствах

Author(s) Collection number Pages Download full text
Baranovskyi N. I. № 5 150-153 Image