Оцінка впливу темпів технічного оновлення виробництва на показники виробничо-господарської діяльності підприємства

Author(s) Collection number Pages Download full text
Fliachok R. V., Lazanovskyi P. P. № 2 (18) 114-117 Image