Перспективи створення інституційного репозитарію відкритого доступу в Українській академії друкарства

Author(s) Collection number Pages Download full text
Kovalyshyn H. M., Ratushniak Yu. V. № 1 (17) 18-26 Image