Проблеми корпоративного управління власністю в становленні корпорацій видавничо-поліграфічного комплексу

Author(s) Collection number Pages Download full text
Kusiak O. R., Palyha Ye. M. № 2 (18) 102-108 Image