Структурний капітал як основна складова інтелектуального капіталу підприємства

Author(s) Collection number Pages Download full text
Shliakhetko V. V. № 5 127-130 Image