Сучасні тенденції удосконалення засобів і пристроїв обробки корінця книжкового блока при незшивному клейовому скріпленні

Author(s) Collection number Pages Download full text
Knysh O. B., Poliudov O. M. № 3 (48) 63-68 Image