Теоретико-методичні аспекти управління фінансовим станом підприємства

Author(s) Collection number Pages Download full text
Stetsiv L. P. № 1–2 (46–47) 44-48 Image