Теоретико-практичні засади використання декелів офсетного плоского друку

Author(s) Collection number Pages Download full text
Lazarenko E. T. № 1 (15) 148-150 Image