Two–dimensional ink printing system model with three form rollers

Author(s) Collection number Pages Download abstract Download full text
Verkhola M. I. № 1 (52) 32-41 Image Image

The article solves the problem of developing a two-dimensional mathematical model of ink printing system of small format offset machine. The description of ink transfer by all elements of ink printing system has been realized by z-transformation. The mathematical model reflects the work of ink feeding n-zone unit that provides a regulated ink supply on the ink printing system entrance. The transfer of ink in each zone is represented by k micro flows, each of which is described by corresponding system of equations. Oscillating cylinders working mode was mathematically described, one of which is in contact with the transmission roller of ink printing system, and two others - with form rollers. Form image that creates a load for ink printing system is set by using the printing elements forming operator. The developed model describes in detail functioning of ink printing system elements and enables research and analysis processes of ink distribution and transmission in such systems and determination the ink layer thickness at any imprint point and at each element surface of ink printing system.

Keywords: ink printing system, two-dimensional model, ink micro flows, signal graph, ink feeding unit, oscillation cylinder, form rollers, ink rolling and transfer processes.


  • 1. Alekseyev, G. V. (1980). Krasochnyye apparaty rotatsionnykh mashin vysokoy і ploskoy pechati. Moscow: Kniga (in Russian).
  • 2. Babinets’, V. M. (2008). Viznachennya koyefitsienta peredachi farbi peredayuchim valikom ta analiz rozpodilu farbi mizh vkhodom ta vikhodom farbovoi sistemi z tr’oma nakochuval’nimi valikami. Komp’yuterni tekhnologii drukarstva, 20, 3–24 (in Ukrainian).
  • 3. Lutskiv, M. M., & Ribak, V. M. (2008). Viznachennya tochnosti farbo-drukars’koi sistemi poslidovnoi strukturi dlya zadanikh intervaliv tonovidtvorennya zobrazhennya. Komp’yuterni tekhnologii drukarstva, 20, 25–33(in Ukrainian).
  • 4. Lozoviy, P. I. (2010). Viznachennya tochnosti korotkikh farbodrukars’kikh system pri vidtvorenni zobrazhen’. Komp’yuterni tekhnologii drukarstva, 23, 35–44(in Ukrainian).
  • 5. Verkhola, M. I. Guk, I. B., & Spolyak, R. M. (2012). Modelyuvannya taviznachennya vplivu kharakteru navantazhennya na tochnist’ farbodrukars’koi sistemi v dinamitsi. Komp’yuterni tekhnologii drukarstva, 27, 13–23 (in Ukrainian).
  • 6. Verkhola, M. I., Durnyak, B. V., Guk, I. B., & Panovik,U. P. (2014). Informatsiyna tekhnologiya viznachennya tochnosti vidtvorennya zobrazhennya na vidbitkakh farbodrukars’koyu sistemoyu poslidovno paralel’noi strukturi. Komp’yuterni tekhnologii drukarstva, 31, 3–17 (in Ukrainian).
  • 7. Verkhola, M. I., Guk, I. B., & Babinets’, V. M. (2002). Modelyuvannya ta eksperimental’ne doslidzhennya os’ovogo rozkochuvannya farbi u farbovomu aparati ofsetnoi drukars’koi mashini Romayor 314. Poligrafiya i vidavnicha sprava, 38, 113–138 (in Ukrainian).
  • 8. Verkhola, M. I. (2003). Dvomirna model’ farbovoí̈ sistemi z roztiral’nim tsilindrom i doslidzhennya na í̈í̈ osnovi rozkochuvannya ta peredachi farbi. Poligrafiya i vidavnicha sprava: Naukovo-tekhnichniy zbirnik, 40, 73–93 (in Ukrainian).
  • 9. Verkhola M. I., Guk I. B., & Spolyak R. M. (2010). Modelyuvannya ta komp’yuterne viznachennya zonal’nogo rozpodilu tovshchini shariv farbi na vikhodi farbodrukars’koi sistemi z roztiral’nim tsilindrom. Komp’yuterni tekhnologii drukarstva, 23, 22–34 (in Ukrainian).