Вплив трансформації і реструктуризації підприємств на розвиток корпоративного управління видавничо-поліграфічного комплексу

Author(s) Collection number Pages Download full text
Palyha I. Ye., Palyha Ye. M. № 3 (36) 44-53 Image