Вивчення попиту населення на літературу за місткістю книжкового ринку в загальному обсязі та асортиментній структурі

Author(s) Collection number Pages Download full text
Hlotova H. I. № 3 98-101 Image