Kuzin M. O.

Year Author(s) Title Number
2013 Kuzin M. O.
Kuzin O. A.
Структура і міжзеренне пошкоджуваність сталей № 4 (45)
2012 Kuzin M. O. Варіаційне формулювання задачі забезпечення довготривалої рівноміцності приповерхневих шарів металічних систем з врахуванням умов фрикційних навантажень № 2 (39)
2012 Kuzin M. O.
Kuzin O. A.
Yatsiuk R. A.
Керування жаростійкістю залізоалюмінієвих сплавів з використанням мікролегуванням № 4 (41)
2011 Kuzin M. O. Аналіз контактної міцності неоднорідних металевих систем в умовах силової тертьової взаємодії № 3 (36)
2007 Kuzin M. O. Імітаційні моделі структури для розрахунку параметрів ферито-перлітних сталей з підвищеною зносостійкістю № 1 (11)
2006 Kuzin M. O.
Kuzin O. A.
Meshcheriakova T. M.
Вплив мікроструктури на стійкість проти спрацювання нероз’ємних з’єднань рейок після термітного зварювання № 2 (10)