ВИПУСК № 13 / 1961

Кулик О. М.
Мартинович Т. Л.
Шереметьєв М. П.
Загальний розв’язок рівнянь рівноваги пологих оболонок, прямокутних в плані Детальніше
Кулик О. М. Розтяг пружної площини з двома нерівними круговими отворами, підкріпленими абсолютно жорсткими кільцями Детальніше
Рабінович Н. А. Розрахунок валів з врахуванням пружності опор кочення Детальніше
Мар’ямова Ф. А. До питання про поперечний удар пружного тіла об стержень Детальніше
Яковлєва В. І. Кручення стержня кутового перерізу Детальніше
Яковлєва В. І. Про кручення деяких порожнистих стержнів Детальніше
Флейшман Н. П. Зм’якшені граничні умови для пластин з криволінійними пружними ребрами Детальніше
Заярний В. Й. Про резервуари для зберігання газу високого тиснення Детальніше
Заярний В. Й. До питання про проектування надпотужних гідравлічних пресів Детальніше
Лісевич Л. М. Узагальнення теорем Фавара на випадок лінійної системи диференціальних рівнянь з аналітичними майже періодичними коефіцієнтами Детальніше
Лісевич Л. М. Майже періодичність розв’язку задачі Коші для хвильового рівняння у випадку майже періодичних початкових даних Детальніше
Кропивницька К. Й. Про наближений розв’язок одного рівняння квазігармонічних коливань Детальніше
Парасюк Л. С. Граничні задачі для еліптичних диференціальних рівнянь, що вироджуються на границі області Детальніше