Холод З. М.

Рік Автор(и) Назва Номер
2015 Малярчук І. І.
Холод З. М.
Основні аспекти фінансового та податкового обліку малоцінних необоротних матеріальних активів № 1 (50)
2014 Малярчук І. І.
Холод З. М.
Основні аспекти фінансового та податкового обліку малоцінних необоротних матеріальних активів № 4 (49)
2012 Холод З. М.
Шляхетко В. В.
Роль заробітної плати в ефективному використанні трудового потенціалу поліграфічних підприємств № 1 (38)
2011 Малярчук І. І.
Холод З. М.
Організація обліку на поліграфічних підприємствах: стан і шляхи оптимізації № 3 (36)
2011 Холод З. М.
Шляхетко В. В.
Напрями удосконалення нормування праці на поліграфічних підприємствах № 4 (37)
2011 Холод З. М.
Шляхетко В. В.
Проблеми формування механізму мотивації персоналу підприємств (на прикладі підприємств ВПК) № 2 (35)
2008 Волович О. Б.
Холод З. М.
Факторинг — фінансовий інструмент ефективного управління дебіторською заборгованістю № 1 (13)
2006 Волович О. Б.
Холод З. М.
Окремі аспекти вдосконалення управління дебіторською заборгованістю підприємств № 2 (10)
2005 Бачик А. Я.
Холод З. М.
Аналіз витрат підприємства: актуальність, пріоритетні напрямки, проблеми і завдання № 1 (8)
2004 Холод З. М.
Штангрет А. М.
Контролінг як цілісна концепція управління фінансово-економічними процесами та результатами діяльності підприємства № 7
2003 Холод З. М.
Штангрет А. М.
Кризові явища та антикризове управління в підприємницькій діяльності № 6
2002 Холод З. М.
Штангрет А. М.
Антикризове управління — система завчасної діагностики і захисту від кризових ситуацій № 5
2002 Господарчук О. В.
Холод З. М.
Особливості організації праці управлінського персоналу № 5
2001 Господарчук О. В.
Холод З. М.
Значення удосконалення нормування праці в умовах становлення ринку № 4
2001 Холод З. М. Особливості трансформації бухгалтерського обліку в Україні відповідно до міжнародних стандартів № 4
2001 Малярчук І. І.
Холод З. М.
Оцінка результатів зовнішньоекономічного співробітництва структур видавничо-поліграфічного комплексу № 4
2001 Господарчук О. В.
Холод З. М.
Оцінка ефективності використання робочої сили на поліграфічних підприємствах № 3
2000 Холод З. М.
Шляхетко В. В.
Мотивація праці як складова частина мотиваційного механізму економіки підприємницьких структур № 2
2000 Холод З. М.
Штангрет А. М.
Поняття банкрутства і шляхи запобігання йому на поліграфічних підприємствах № 2
2000 Господарчук О. В.
Холод З. М.
Раціональне використання робочого часу — важливий фактор підвищення ефективності поліграфічного виробництва № 2
1999 Сухолитка Н. М.
Холод З. М.
Яцишин Ю. М.
Економічний аналіз — запорука поліпшення результатів господарської діяльності підприємницьких структур у ВПК № 1