Члени редакційної колегії

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Дурняк Богдан Васильович, доктор технічних наук, професор, ректор Української академії друкарства 
Author ID: 57202452375 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202452375


ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Маїк Володимир Зіновійович, кандидат технічних наук, професор, проректор із наукової роботи Української академії друкарства 
Author ID : 55274123200 
ORCID 0000-0002-6650-2703 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55274123200

Угрин Ярослав Михайлович, кандидат технічних наук, доцент, проректор із науково-педагогічної роботи Української академії друкарства 
ORCID 0000-0003-1449-5342


ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

Шевчук Галина Ярославівна, начальник редакційно-видавничого відділу видавництва Української академії друкарства


РЕДАКТОР АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Чорна Оксана Степанівна, старший викладач кафедри іноземних мов Української академії друкарства


ЧЛЕНИ РЕДКОЛЕГІЇ