Аксіологічні засади якості педагогічної освіти (з досвіду роботи Української академії друкарства)

Author(s) Collection number Pages Download full text
Yakubovska M. S. № 3 (44) 115-122 Image