Issue number 3 (44) / 2013

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Chernysh N. I. Видавнича діяльність Миколи Бажана в контексті зміцнення україно-грузинських культурних зв’язків Read more
Yakubenko Ya. A. Книга в структурі соціокомунікативної діяльності Read more

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Martyniuk S. H.
Shtanhret A. M.
Sukhomlyn L. Ye.
Трансфертне ціноутворення як один із механізмів функціонування транснаціональних корпорацій Read more
Shliakhetko V. V. Облік основних засобів: від минулого до сьогодення (міжнародний аспект) Read more
Lozovytskyi D. S. Використання сучасних інформаційних технологій у процесі управління підприємством Read more
Hetsilevych M. B. Тенденції та особливості розвитку машинобудування в Україні Read more

ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

Kotliarevskyi Ya. V. Стратегічне управління на засадах інноваційних перетворень в організації поліграфічного виробництва Read more
Bazyliuk V. B. Формування механізму та організація проведення реінжинірингу бізнес-процесів (на прикладі підприємств видавничо-поліграфічної галузі) Read more
Androsiuk L. A. Методи оцінки ефективності управління якістю продукції Read more

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА

Makarchuk O. V. Стратегія економічної безпеки підприємства: обґрунтування та окремі методичні засади формування Read more
Zhydetska Kh. V. Аналіз чинників впливу на безпеку кадрів підприємства Read more
Turkhan Kh. O. Теоретичні засади гарантування фінансової безпеки підприємства Read more

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПОЛІГРАФІЇ

Babynets Ye. D.
Durniak B. V.
Метод реалізації моделі процесу проектування образу книги Read more
Petriv Yu. I.
Senkivskyi V. M.
Модель факторів якості комплектування малооб’ємних книжкових блоків у вкладально-швейно-різальних агрегатах Read more
Oliinyk R. V. Аналіз середовищ керування хмаринними системами для КВС Read more

ТЕХНОЛОГІЯ ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

Maik V. Z. Теплофізичні дослідження полімерних штампів лазерного гравіювання для тиснення Read more
Fil L. V. Аналіз впливів підсвітлення на процес растрування Read more

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Halchak Kh. R.
Kozak P. Z.
Формування професійної адаптації персоналу на засадах соціальної відповідальності підприємств Read more
Yakubovska M. S. Аксіологічні засади якості педагогічної освіти (з досвіду роботи Української академії друкарства) Read more

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Kyrychok T. Yu.
Merezhynska A. M.
Класифікація методів підвищення бактеріологічної безпечності банкнот та іншої поліграфічної продукції Read more
Melnyk O. S. Обгрунтування вибору методу очищення хромовмісних гальваностоків Read more

ПАМ’ЯТЬ

Shvaika L. A. Пам’яті професора Ю. О. Барнича Read more