Аналітична оцінка та формування концепції управління акціонерним товариством

Author(s) Collection number Pages Download full text
Lazanovskyi P. P. № 1 (34) 29-34 Image