Issue number 1 (34) / 2011

ПРОБЛЕМИ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ ДЛЯ СТРУКТУР ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОГО КОМПЛЕКСУ (ВПК) ЗГІДНО З ВИМОГАМИ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ

Huzela O. I. Виробниче підприємництво: підготовка кадрів технічного рівня управління Read more
Shulskyi M. H. Гальмівні чинники розвитку російських університетів в оцінці І. Франка Read more
Pushak Ya. Ya.
Shtanhreh A. M.
Стан та ключові проблеми освіти на шляху України до економіки знань Read more

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ КОРПОРАТИВНОГО ТА АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Burda I. Ya. Теоретичні аспекти кадрової безпеки як складової економічної безпеки підприємства Read more
Lazanovskyi P. P. Аналітична оцінка та формування концепції управління акціонерним товариством Read more
Yatsyshyn Yu. S.
Yavorska D. D.
Управління корпораціями (фірмами) в умовах стратегічних несподіванок Read more
Vorobiov V. I. Методичні основи побудови комплексної системи економічної безпеки підприємства Read more
Volovych O. B. Ефективне управління заборгованістю як передумова забезпечення стійкого фінансового стану підприємства Read more
Kuzmin O. Ye.
Melnyk O. H.
Теоретико-методологічні засади формування систем полікритеріальної діагностики на підприємствах Read more
Bodakovskyi V. Yu. Особливості формування фінансової стратегії підприємствами україни в умовах глобалізації Read more
Kotliarevskyi Ya. V.
Melnykov O. V.
Розвиток вітчизняної поліграфії у контексті техніко-економічних укладів Read more

РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРИКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Rejman K. N. Rozwoj gospodarczy regionow przygranicznych wojewodztwa podkarpackiego szansą na przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom marginalizacji społecznej Read more
Kuzmin O. Ye.
Salata I. Z.
Оптимізація кількості франчайзингових підприємств на обмеженій географічній території Read more
Hnatiuk Ya. I. Розвиток організаційно-економічного механізму підприємств ВПК та його вплив на конкурентоспроможність прикордонних регіонів Read more

НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ, АУДИТУ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТА БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Karp’yak Ya. S.
Rizhko L. I.
Особливості обліку знижки (кредит-нота) від нерезидента Read more
Voskalo N. M. Історичний, економічний та обліковий аспекти тлумачення визначення «власний капітал» Read more
Kopyliuk N. Yu. Сучасний стан, особливості та економічна ефективність реорганізації банків України Read more
Yaremyk M. H. Стан та проблеми реформування аудиту в Україні Read more
Chervinsъka D. S.
Kopyliuk O. I.
Muzychka O. M.
Організаційно-економічні засади функціонування кооперативних банків у сучасних умовах Read more

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ НА ПОЛІГРАФІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Lepak M. M.
Shvaika L. A.
Оцінювання вартості трудового потенціалу поліграфічних підприємств Read more
Kholod 3. M.
Maliarchuk I. I.
Shliakhetko V. V.
Проблеми ефективного використання робочого часу на поліграфічних підприємствах Read more
Ruban T. A. Напрямки підвищення соціальної захищеності населення в Україні Read more

РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Bozhenko O. M. Інноваційний потенціал підприємств та ефективність його використання Read more
Yaremyk X. Ya. Формування інвестиційної привабливості підприємства Read more
Kolomiiets O. L.
Ofik M. P.
Savitska N. V.
Фактори, що впливають на ефективність кооперування в системі креативно-інноваційного розвитку підприємств Read more
Kobryn L. Y. Теоретико-методичні підходи до оцінки достатності потенціалу підприємства для інноваційного розвитку Read more
Androsiuk L. A. Аналіз системи мотивації інноваційної діяльності на підприємстві Read more
Khamula O. O.
Shvaika L. A.
Оцінювання рівня інвестиційної активності поліграфічних підприємств Read more