Аналіз контактної міцності неоднорідних металевих систем в умовах силової тертьової взаємодії

Author(s) Collection number Pages Download full text
Kuzin M. O. № 3 (36) 251-258 Image