Аналіз впливу розміру і форми елементу символа шрифту Брайля на його інтегральні оцінки

Author(s) Collection number Pages Download full text
Maik V. Z. № 2 (43) 94-100 Image