Issue number 2 (43) / 2013

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Zachepa A. M. Впровадження ідеї громадянського суспільства в Україні — європейський вимір Read more
Bradov V. V. Передумови зародження медіаринку України Read more
Synieokyi O. V. Інститут музичного звукозапису в системі соціальних комунікацій: інформаційний аналіз східнонімецького досвіду Read more

ВАЖЛИВІ ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ ТА МОЖЛИВІ НАПРЯМИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ

Shvaika L. A. Економічний розвиток: оновлення парадигми та усунення суперечностей Read more
Blahun I. H. Історичний характер і періодизація розвитку фінансової науки Read more
Muzychka O. M. Сучасні методичні підходи до аналізу оцінки якості активів банку Read more
Struk N. R. Економічний аналіз логістичних процесів Read more

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВ

Shtanhret A. M. Обліково-аналітичне забезпечення процесу гарантування економічної безпеки підприємства Read more
Kipcharska Ya. M. Економічна безпека підприємства: суть, зміст, складові забезпечення Read more

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПОЛІГРАФІЧНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

Melnykov O. V.
Senkivskyi V. M.
Shtanhret A. M.
Формалізація предметної області управління видавничо-поліграфічною галуззю на основі системного підходу Read more
Vasiuta S. V. Альтернативні варіанти вибору графеми шрифту для електронних видань Read more

МАШИНОБУДУВАННЯ

Hriner I. M.
Shakhbazov Ya. O.
Storoshchuk V. A.
Моделювання пластично деформованого шару при механічному обробленні деталей машин Read more
Pasika V. R.
Pylyp R. V.
Зубчастий диференціал у кривошипно-важільному механізмі як фактор збільшення ходу вихідної ланки Read more

ТЕХНОЛОГІЯ ПОЛІГРАФІЧНОГО ТА ПАКУВАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

Maik V. Z. Аналіз впливу розміру і форми елементу символа шрифту Брайля на його інтегральні оцінки Read more
Nazar I. M. Система контролю якості рулонного офсетного друку Read more

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Fedyk K. I.
Melnyk O. S.
Pidsadochna O. M.
Розвиток лідерських якостей у студентів спецмедгрупи як складова професійно-орієнтованої фізичної підготовки Read more