Бухгалтерський облік і фінансова звітність суб’єкта малого підприємництва в контексті реформування податкової системи в Україні

Author(s) Collection number Pages Download full text
Banera N. P. № 2 (39) 67-72 Image