Issue number 2 (39) / 2012

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КНИЖКОВОЇ СПРАВИ

Teremko V. I. Контекстуальний вплив соціальних трансформацій в Україні на розвиток вітчизняної видавничої сфери Read more
Yakubenko Ya. A. Соціальна роль книги в культурі суспільства: до постановки питання Read more

ПРЕСА В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Vasylyshyn O. M. Польське питання на сторінках тижневика «Батьківщина» Read more
Vasylenko M. K. Особливості розвитку журналістики-розслідування. Примусові стандарти домислу і вимислу Read more
Hrydchyna V. V. Використання контрастивного методу в семіотичному дослідженні ділових видань Read more

ЧИТАЧ І ЧИТАННЯ В СИСТЕМІ СУСПІЛЬНИХ ПРІОРИТЕТІВ

Ohar E. I. Сучасна нон-фікшн для дітей: структурні та функціональні характеристики Read more
Kompanovych M. S. Дитяче читання в аспекті соціальної комунікації Read more

ВАЖЛИВІ ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ ТА МОЖЛИВІ НАПРЯМИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ

Shtanhret A. M. Формування людського капіталу як основи розвитку економіки знань Read more
Bondarchuk A. V. Особливості здійснення операцій РЕПО в Україні Read more
Banera N. P. Бухгалтерський облік і фінансова звітність суб’єкта малого підприємництва в контексті реформування податкової системи в Україні Read more
Bosak I. P. Класифікація та оцінка факторів ціноутворення Read more
Shcherba O. I. Торговельна марка та її значення у виборі товару споживачами Read more

ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІГРАФІЇ

Shvaika L. A. Ефективність господарювання видавничо-поліграфічних підприємств державної та державно-корпоративної форм власності Read more
Bazyliuk V. B. Сучасні підходи до оцінки доцільності інтеграції підприємств видавничо-поліграфічної галузі Read more

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Polishchuk V. V.
Vasylenko Yu. A.
Метод вибору оптимального підприємства (групи підприємств) при наданні позики Read more
Kotliarevskyi Ya. V.
Perederiienko N. I.
Сутнісно-змістовна характеристика процесів управління розвитком підприємств Read more
Petryk I. V. Соціально-економічний розвиток малого бізнесу у Львівській області Read more
Sorokivska N. M. Оцінювання рівня операційних ризиків страхових корпорацій Read more
Khalina O. V. Організаційні аспекти процесу управління економічною безпекою підприємства Read more

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ І АВТОМАТИЗАЦІЯ ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

Durniak B. V.
Sorochynskyi O. M.
Yaremkiv T. O.
Zabramnyi A. A.
Моделювання і способи експериметнального дослідження елелктроприводів смугорозмотувальних і стрічконамотувальних механізмів поліграфічних машин Read more
Morfliuk V. F.
Morfliuk-Shchur V. V.
Цифровий контроль статистичного вимірювання Lав координат для об’єктивного цифрового визначення кольорового відхилення Read more
Khamula O. H.
Vasiuta S. P.
Роль веб-типографіки для оформлення тексту електронних видань Read more
Pyrch N. M. Про Р-властивість у паратопологічних групах Read more

ТЕХНОЛОГІЯ ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

Kokhan V. F.
Kukura Yu. A.
Melnykov O. V.
Управління якістю очищення анілоксових валів флексографічних друкарських машин Read more
Hurhal N. S.
Marshalok I. Y.
Novosad I. V.
Repeta V. B.
Shybanov V. V.
Взаємозв’язок між показником одностороннього змочування і поверхневою енергією етикеткових паперів Read more

ЗАГАЛЬНЕ ТА ПОЛІГРАФІЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Kuzin M. O. Варіаційне формулювання задачі забезпечення довготривалої рівноміцності приповерхневих шарів металічних систем з врахуванням умов фрикційних навантажень Read more

ТРАДИЦІЇ ТА НОВІ ПІДХОДИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Kavyn O. M.
Kavyn Ya. M.
Перспективи розитку міжнародного співробітництва вищими навчальними закладами України Read more
Morozov N. M. Процесний підхід моделювання системи менеджменту якості та обліку витрат на якість в університеті Read more

БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

Melnyk O. S. Розробка удосконаленої схеми електрохімічного очищення стічних вод для підприємств з оборотним циклом водопостачання Read more
Balushka L. M.
Okopnyi A. M.
Pistun A. I.
Проблеми спортивного травматизму Read more

СВОЄ ЖИТТЯ ВІДДАВ ПОЛІГРАФІЇ

Melnykov O. V. Пам’яті вчителя Read more