Дослідження аеродинаміки принципово нової конструкції апарата за допомогою комп’ютерного моделювання

Author(s) Collection number Pages Download full text
Batluk V. A., Batluk V. V., Vasyliv R. M. № 2 (14) 108-115 Image