Batluk V. A.

Year Author(s) Title Number
2010 Batluk V. A.
Batluk V. V.
Kozyra I. M.
Пиловловлювання в процесах розмелювання гуми № 1 (17)
2010 Batluk V. A.
Bilinskyi B. O.
Paraniak N. M.
Підвищення ефективності очищення повітря в системах пневматичних машин № 1 (17)
2010 Batluk V. A.
Batluk V. V.
Наукові основи створення пиловловлювачів № 2 (18)
2009 Batluk V. A.
Kozyra I. M.
Mota Ya. V.
Sheliukh Yu. Ye.
Shtanko V. F.
Експериментальні дослідження процесу очистки повітря № 1 (15)
2009 Batluk V. A.
Makarchuk V. H.
Romantsov Ye. V.
Stets R. Ye.
Високоефективне вловлювання полідисперсного пилу № 1 (15)
2009 Basov M. V.
Batluk V. A.
Batluk V. V.
Створення пиловловлювачів для полідисперсного пилу № 2 (16)
2008 Batluk V. A. Особливості роботи гідроапаратів з осциляцією при відкриваннях запірно-регулювальних елементів № 1 (13)
2008 Batluk V. A.
Makarchuk V. H.
Proskuryna Y. V.
Romantsov Э. V.
Водные ресурсы и пути решения проблемы чистой воды № 1 (13)
2008 Batluk V. A.
Batluk V. V.
Vasyliv R. M.
Дослідження аеродинаміки принципово нової конструкції апарата за допомогою комп’ютерного моделювання № 2 (14)
2008 Basov M. V.
Batluk V. A.
Proskurina I. V.
Sukach R. Yu.
Принципово нові перспективні методи очистки повітря від дрібнодисперсного пилу № 2 (14)
2007 Batluk V. A.
Dadak Yu. R.
Dzhyhyrei V. S.
Дослідження гідравлічного опору пиловловлювача з жалюзійним відокремлювачем № 1 (11)
2006 Batluk V. A.
Vasyliv R. Ye.
Екологічна та техногенна безпека міст України № 2 (10)
2006 Batluk V. A.
Dadak Yu. R.
Dzhyhyrei V. S.
Визначення гідравлічного опору пиловловлювача з жалюзійним відокремлювачем № 2 (10)
2006 Azarskyi K. I.
Batluk V. A.
Рівень забруднення атмосферного повітря та його вплив на стан здоров’я населення України № 2 (10)
2006 Batluk V. A.
Proskurina I. V.
Застосування систем мокрого пиловловлення в коксохімічному виробництві № 2 (10)