Дослідження гідравлічного опору пиловловлювача з жалюзійним відокремлювачем

Author(s) Collection number Pages Download full text
Batluk V. A., Dadak Yu. R., Dzhyhyrei V. S. № 1 (11) 113-116 Image