Дослідження технологічних властивостей ниток для скріплення книжкових блоків і оцінка їх якості

Author(s) Collection number Pages Download full text
Havenko S. F., Kulik L. Y. № 2 52-55 Image