Issue number 2 / 2000

СЕКЦІЯ ПОЛІГРАФІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ

Stetskiv O. P.
Storoshchuk V. A.
Фрикційно-зміцнююча обробка стальної заготовки для виготовлення картоновисічного інструмента Read more
Nychkalo V. S.
Shakhbazov Ya. O.
Технологічні можливості підвищення якості обробки валиків фарбового апарата Read more
Rehei I. I. Розрахунок геометричних параметрів пластинчастого вирізувального інструмента Read more
Topolnytskyi P. V. Вплив механічних властивостей і розмірних показників паперу на сили різання Read more
Uhryn Ya. M. Експериментальні дослідження різання картону гвинтовими відрізними ножами Read more
Stakhiv R. B.
Topolnytskyi P. V.
Аналіз поздовжніх коливань у гнучких транспортуючих системах Read more
Zadra V. M. Дослідження технологічних навантажень під час обробки круглих внутрішніх контурів у картоні Read more
Sokolovskyi Ya. I. Напружено-деформівний стан круглих пиломатеріалів у процесі сушіння Read more
Chekhman Ya. I.
Shustykevych A. I.
Оцінка імпульсу сили та амплітуди коливань у друкарському апараті Read more
Paliukh O. O. До проблеми автоматизації транспортуючих процесів у поліграфії Read more
Stetsiv B. S. Характерні особливості зношування профілів кулачків з геометричним замиканням Read more

СЕКЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА І ПОЛІГРАФІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

Haiduchenia O. O. Оцінка тонопередачі за інформативною місткістю репродукції Read more
Dudiak V. O.
Onyshchenko T. I.
Selmenska Z. M.
Модифікація структурних параметрів сітчастих полімерів під впливом магнітного поля Read more
Velychko O. M. Оцінка ступеня термообробки форм офсетного плоского друку Read more
Rozum T. V. Взаємозв’язок технологічно якісних показників у флексографічному друці Read more
Karpenko V. S.
Korepanova O. P.
Магнітні фарби Read more
Anisimova S. V.
Oleksii L. M.
Tokarchyk Z. H.
Стабільність властивостей поліграфічного паперу при зберіганні Read more
Olianyshen T. V. Дослідження експлуатаційних характеристик матеріалів для оформлення пакувальної та рекламної продукції Read more
Havenko S. F.
Kulik L. Y.
Дослідження технологічних властивостей ниток для скріплення книжкових блоків і оцінка їх якості Read more
Yasinskyi M. F. Мезоскопічна структура фотопласта Read more
Klochai O. I. Оптимізація процесів модифікації наповнених світлочутливих матеріалів Read more
Zapotochnyi V. Y. Електрофізичні дослідження ступеня фотохімічних перетворень у процесі експонування фотополімеризаційноздатних матеріалів Read more

СЕКЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І АВТОМАТИЗАЦІЇ ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

Lutskiv M. M.
Verkhola M. I.
Розкриття визначника і знаходження передачі розгалуженого ланцюгового багатоконтурного графа Read more
Kovalskyi B. M.
Lutskiv M. M.
Shablii I. V.
Моделювання процесу накочування фарби на форму з різним заповненням ділянок друкуючими елементами Read more
Pikh I. V.
Ripetskyi R. Y.
Senkivskyi V. M.
Методи проектування даних для систем комп’ютерної підготовки видань Read more
Durniak B. V. Системи регулювання натягу стрічки при намотуванні на два вали з регулюванням за швидкістю рулонних друкарських машин Read more
Hankevych S. Ya. Методика дослідження зручності читання текстів видань Read more
Strepko I. T.
Tymchenko O. V.
Методи побудови цифрових регуляторів на основі різницевих сигналів з проріджуванням Read more

СЕКЦІЯ КНИГОЗНАВСТВА, ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ І ОРГАНІЗАЦІЇ КНИЖКОВОЇ ТОРГІВЛІ

Ohar E. I. Роль вікового критерію у типології видань для дітей Read more
Chernysh N. I. Тенденції розвитку українського енциклопедичного книговидання у ринкових умовах Read more
Lysyk I. B.
Ohar E. I.
Особливості підготовки тексту видань для читачів-початківців Read more
Hlotova H. I.
Maksymets O. B.
Маркетингова діяльність роздрібного книготорговельного підприємства ТзОВ «Сучасник ЛТД» Read more
Stasenko V. V. Краківська друкарня Швайпольта Фіоля 1491 року як початок українського книгодрукування Read more
Hret H. P. Процес ціноутворення на видання «Магістра-S» Read more
Ivasenko L. O. Проблеми видавничої адаптації дисертаційних досліджень Read more
Anisimovych O. Z. Інформаційне забезпечення маркетингового дослідження книжкового ринку роздрібним книготорговельним підприємством Read more
Musiiovska O. F. Переклад та інформаційний аналіз технічного тексту Read more
Hrytsiutenko V. I. Іронія і сатира в газеті: редакторські та перекладацькі турботи Read more

СЕКЦІЯ ЕКОНОМІКИ І ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІГРАФІЇ

Bozhenko O. M.
Oneshchak O. Ya.
Проблеми виживання малих підприємств ВПК Read more
Shvaika L. A. Фактори якості та конкурентоспроможності продукції поліграфічних підприємств Read more
Lazanovskyi P. P. Формування понятійного апарату процесу оновлення техніки — першооснова його дослідження Read more
Kholod Z. M.
Shliakhetko V. V.
Мотивація праці як складова частина мотиваційного механізму економіки підприємницьких структур Read more
Kholod Z. M.
Shtanhret A. M.
Поняття банкрутства і шляхи запобігання йому на поліграфічних підприємствах Read more
Okrepka N. Yu. Деякі питання формування і використання оборотних коштів підприємств Read more
Perederiienko N. I. Антикризове управління підприємством: внутрішні механізми Read more
Maliarchuk I. I.. Ефективність управління зовнішньоекономічною діяльністю в структурах видавничо-поліграфічного комплексу Read more
Hospodarchuk O. V.
Kholod Z. M.
Раціональне використання робочого часу — важливий фактор підвищення ефективності поліграфічного виробництва Read more
Biletska N. P. Розвиток підприємництва в галузі поліграфії Read more

СЕКЦІЯ ПРИРОДНИЧИХ НАУК

Bielianinova N. P.
Chornii Z. P.
Kulchytskyi A. D.
Maksymovych Kh. K.
Shchur H. O.
FА-центри в кристалах Вaj2 Read more

СЕКЦІЯ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК

Bosak O. I. Cуспільно-політична діяльність Cемена Вітика наприкінці XIX — на початку XX століття Read more

НАУКОВА ПОЛЕМІКА

Shybanov V. V. Про майбутнє однокомпонентних світлочутливих систем Read more