Досвід і сучасні проблеми реформування управління підприємницькими структурами книговидання

Author(s) Collection number Pages Download full text
Shvaika L. A. № 4 125-126 Image