Issue number 4 / 2001

РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В СТРУКТУРАХ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОГО КОМПЛЕКСУ

Alieksieiev I. V. Завдання та функції органів державного управління у системі регулювання діяльності промислово-фінансових груп Read more
Huzela O. I. Ще раз про видавничо-поліграфічний комплекс як систему Read more
Bozhenko O. M.
Oneshchak O. Ya.
Роль і досвід малого підприємництва у ринковій економіці Read more
Huzela P. M. Методичні аспекти визначення інвестиційної привабливості підприємств Read more
Hospodarchuk O. V.
Kholod Z. M.
Значення удосконалення нормування праці в умовах становлення ринку Read more
Shliakhetko V. V. Мотиваційний механізм розвитку підприємництва Read more
Shtanhret A. M. Реструктуризаційні процеси на поліграфічних підприємствах Read more
Martyniv V. V.
Maslovatyi M. M.
Roter Yu. A.
Методика визначення норм фарби в офсетному виробництві Read more
Lazarenko E. T.
Nykyforuk B. V.
Yanchyshyn S. H.
Про вплив фахової літератури на соціально-економічну діяльність у поліграфії Read more
Lazanovskyi P. P. Тенденції технічного оновлення виробництва поліграфічних підприємств у структурі загальнопромислових інновацій Read more
Kobryn L. Y. Формування та проблеми розвитку інноваційної інфраструктури Read more
Deineha O. V.
Popko O. V.
Витрати виробництва та проблеми формалізації їх термінології Read more
Malinovska O. Ya. Тенденції розвитку та становлення малого підприємництва Львівської області Read more
Sukhorukova O. A. Структурна характеристика та проблеми видавничо-поліграфічного комплексу України Read more
Stefanyshyn O. V. «Нова економіка» і молодіжне підприємництво Read more
Martyniv V. V.
Maslovatyi M. M.
Polishko A. I.
Про необхідність нормування витрат фарби в офсетному виробництві Read more
Pushak H. I. Деякі аспекти відносин видавництв і друкарень України в сучасних умовах господарювання Read more
Kopets H. R. Розв’язання проблем енергозбереження на підприємствах видавничо-поліграфічного комплексу Read more
Lukasevych M. M. Соціально-економічна основа мотиваційного механізму розвитку підприємництва в сучасній Україні Read more

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА, ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА І БАНКІВСЬКА СИСТЕМА В УКРАЇНІ

Kholod Z. M. Особливості трансформації бухгалтерського обліку в Україні відповідно до міжнародних стандартів Read more
Khom’yak R. L.
Sadzhenytsia M. V.
Деякі аспекти вибору методів амортизації основних засобів Read more
Nykyforuk B. V. Нова облікова політика поліграфічних підприємств: особливості застосування в наукових організаціях Read more
Baik M. Ya.
Kopyliuk O. I.
Значення фінансової стійкості комерційних банків в умовах ринку Read more
Kholod Z. M.
Maliarchuk I. I.
Оцінка результатів зовнішньоекономічного співробітництва структур видавничо-поліграфічного комплексу Read more
Perederiienko N. I. Комплексна оцінка фінансового стану збиткових підприємств видавничо-поліграфічного комплексу Read more
Vasylevskyi M. Запаси та інформація Read more
Hlushchenko O. O. Методичні підходи до порівняльного аналізу сучасних механізмів регулювання неспроможності (банкрутства) Read more
Hryhorova Z. V. Методи нарахування амортизації основного технологічного устаткування поліграфічних підприємств Read more
Kvasko A. V. Дослідження стану кредитування поліграфічних підприємств Read more
Kopets H. R. Поточний облік та аналіз використання енергії в бюджетних установах видавничо-поліграфічного комплексу Read more
Baranovskyi N. I. До питання про трансформацію обліку витрат поліграфічного виробництва Read more
Maior O. V.
Makarets O. V.
Mysak D. D.
Удосконалення обліку економічних витрат як актуальна проблема формування ринкової ціни Read more
Yaremyk Kh. Ya.
Yaremyk M. I.
Застосування методів нарахування амортизації в процесі інвестування Read more
Stetsiv L. P. Проблеми фінансового забезпечення оновлення виробничих потужностей промислових підприємств Read more
Okrepka N. Yu. Особливості сучасних методів оцінки матеріальних ресурсів Read more

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ І МАРКЕТИНГУ

Kuzmin O. Ye.
Yaroshevych N. B.
Ресурсний менеджмент — складова виробничого менеджменту Read more
Humeniuk V. Ya.
Mishchuk H. Yu.
Мотиваційний аспект прийняття ризикових рішень у менеджменті Read more
Kosar N.
Patora R.
Особливості навчання маркетингу в Польщі Read more
Shchur O. M.
Voitsekhovska Yu. V.
Удосконалення комунікаційної політики видавничо-поліграфічного комплексу Read more
Barzylovych O. M. Про шляхи дослідження ринку навчальної літератури Read more
Dainovska S. M. Економічні основи управління товарооборотом книготорговельного підприємства Read more
Dubodielova A. V.
Perederiienko N. I.
Сучасні технології прямого маркетингу Read more
Martyniuk M. S.
Yakutsevych S. Ya.
Техніко-економічний аналіз ламінування друкованої продукції Read more
Shvaika L. A. Досвід і сучасні проблеми реформування управління підприємницькими структурами книговидання Read more
Hirniak O. M. Удосконалення організаційних структур управління та їх нормативної бази Read more
Atamaniuk T. D. Особливості маркетингу у комерційних фірмах Read more
Hret H. P. Кон’юнктура книжкового ринку: суть, складові, аналіз Read more
Tytarenko V. Ye. Дослідження ринку гофропродукції в Україні Read more
Kolodii O. R. Складові мікросередовища та їх вплив на розвиток видавничо-поліграфічного комплексу Read more
Matiunina O. V.
Rudnyk L. V.
Техніко-економічний аналіз виготовлення етикетки Read more

ПРОБЛЕМИ МАКРО- І МІКРОЕКОНОМІКИ

Chukhrai N. I.
Krykavskyi Ye. V.
Логістика — нова галузь економічної науки Read more
Kharechko V. M. Основні засади інституціоналізму та проблеми трансформації економіки Read more
Afonin O. V.
Hlotova H. I.
Проблеми книговидання України в контексті розвитку громадянського суспільства Read more
Benderskyi Yu. B. Проблеми сучасної інноваційної політики Read more
Bozhenko O. M. Використання науково-технічного потенціалу для розвитку національного книговидання Read more
Maslovatyi M. M. Деякі соціально-економічні фактори макросередовища книжкового ринку Read more
Ratushniak L. S. До питання про теорію мультиплікатора-акселератора й інвестиції Read more
Pidtserkovna I. O. Науково-теоретичні аспекти сучасного трактування змісту комерційної інформації Read more
Maior O. V.
Mysak D. D.
Tatus Zh. V.
Особливості українського національного інвестування Read more
Pastukhova O. V.
Tkachuk M. P.
Удосконалення економічного механізму регулювання в аграрному секторі економіки Read more