Ефективне управління заборгованістю як передумова забезпечення стійкого фінансового стану підприємства

Author(s) Collection number Pages Download full text
Volovych O. B. № 1 (34) 44-49 Image